Tutun Pall Mall 0.1 PREMIU

tutunvrac extra, calitate premium, special conceput pentru umplut (injectat)

Vand si tuburi pentru cei interesati! Astept sa ma contactati cu incredere !

170,00 RON